Er zijn geen artikelen gevonden om te bestellen.
Winkelmandje
menu

Nieuws

Relatiegeschenken bezig met opmars

zaterdag 06 januari 2018, 14:38:07
Relatiegeschenken bezig met opmars De economie trekt weer aan en dat merken wij ook in het aantal bestellingen. Wij bieden onze klanten ... » meer informatie

Bloembollen en zaden; een origineel en betaalbaar relatiegeschenk met een goed verhaal.

vrijdag 31 januari 2014, 05:40:34
Als je aan bloembollen denkt denk je aan Nederland. Wij zijn bekend om onze prachtige bloemen in alle kleuren en maten ... » meer informatie

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van WORLD ON BULBS zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

2. Prijs
De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn, inclusief BTW en verpakkingskosten maar exclusief verzendkosten en eventueel andere van toepassing zijnde belastingen en/of heffingen, tenzij anders vermeld. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

3. Betaling
Wij sturen u een factuur per e-mail. Hierin staan onze rekeninggegevens. Wij vragen u het bedrag binnen twee weken aan ons over te maken.

4. Reclames
Onze bloembollen komen rechtstreeks van de teler wat een uitstekende kwaliteit garandeert. Mocht u toch een klacht hebben omtrent kwaliteit en/of grootte van het geleverde dan dient dit schriftelijk te geschieden binnen acht dagen na ontvangst van de goederen.Eventuele schadevergoeding door foutieve en/of kwalitatief niet goede leveringen zal nimmer het bedrag van het geleverde te boven gaan.
WORLD ON BULBS kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen. In ieder geval zal de aansprakelijkheid te allen tijde zijn beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Uitdrukkelijk zij vermeld dat iedere gevolgschade in welke vorm dan ook is uitgesloten.

5. Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door WORLD ON BULBS. Overmacht kan ons van een gedane bestelling ontheffen. WORLD ON BULBS blijft verantwoordelijk voor de bestelling tot het moment van aflevering.

6. Levering
Wij behandelen en bewaren de bloembollen bij de juiste temperatuur in onze klimaatcellen. Daarom worden de bollen verstuurd gedurende de planttijd.
- Voorjaarsbloeiers worden geleverd van september tot januari.
- Zomerbloeiers worden geleverd van maart tot juni.
- Amaryllissen vanaf december tot april.
- Relatiegeschenken worden geleverd in overleg
- Kado artikelen worden het hele jaar door geleverd.

7. Bezorging
WORLD ON BULBS bezorgt in Europa. Onze partner hierin is ABC mail. ABC mail werkt samen met de nationale postbedrijven in Europa. WORLD ON BULBS draagt geen risico voor beschadiging en verlies van goederen tijdens het transport. Als u een bestelling ontvangt die niet voor u bestemd is, dient u WORLD ON BULBS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. U zult de bestelling ter beschikking van WORLD ON BULBS houden.

8. Privacy
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit aan derden verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft recht op inzage in uw gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan: info@worldonbulbs.com.

9. Geschillen
O
p alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

10. Copyright
WORLD ON BULBS heeft het copyright op alle in deze website gebruikte teksten en fotografie. U kunt alleen gebruik maken van deze informatie na toestemming van de eigenaar.

11. Disclaimer
WORLD ON BULBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. WORLD ON BULBS kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen.