Er zijn geen artikelen gevonden om te bestellen.
Winkelmandje
menu

Nieuws

Relatiegeschenken bezig met opmars

zaterdag 06 januari 2018, 14:38:07
Relatiegeschenken bezig met opmars De economie trekt weer aan en dat merken wij ook in het aantal bestellingen. Wij bieden onze klanten ... » meer informatie

Bloembollen en zaden; een origineel en betaalbaar relatiegeschenk met een goed verhaal.

vrijdag 31 januari 2014, 05:40:34
Als je aan bloembollen denkt denk je aan Nederland. Wij zijn bekend om onze prachtige bloemen in alle kleuren en maten ... » meer informatie

Bloembollen algemeen

Moet ik bloembollen met stro afdekken? Hoeveel en wanneer?
Het gebruik van stro in privé tuinen is eigenlijk not done. Beter is het om een laag compost of oud blad te gebruiken. Dit zijn natuurlijke stoffen die het bodemleven verbeteren en die zorgen voor een natuurlijke beschermlaag voor de bollen in de wintermaanden. Wacht met afdekken tot de grond is afgekoeld. In tegenstelling tot wat de mensen denken is het bedekken van bollen bedoeld om de grond temperatuur koel en stabiel te houden, en niet als warme deken voor de bollen (wel in hele koude klimaten). Bedek de grond met stro net voordat er nachtvorst komt. Wanneer je de grond te vroeg in het seizoen, wanneer de grond nog zacht en warm is, bedekt, trek je veldmuizen en andere ongedierte aan. Dit ongedierte verblijft graag in het warme stro en gaat de bollen opgraven.

Moet ik bloembollen bemesten?
Een bemesting op maat voorkomt dat planten ziek worden en gevoelig worden voor ziekten en plaagdieren, dit resulteert in minder gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een juiste bemesting zorgt ook voor een goede bodemstructuur. Er is keuze uit diverse meststoffen: Compost en dierlijke mest. Dit zijn organische meststoffen. Het zijn, zoals eerder beschreven, ook goede bodemverbeteraars. Natuurlijke meststoffen die als aanvulling op organische mest worden gegeven. Kunstmest. Het te kiezen type bemesting hangt af van het type beplanting en het tijdstip dat er bemest kan worden.

Is het waar dat beendermeel het beste bloembollenvoedsel is?
Vroeger werd beendermeel gezien als een uitstekende bollen meststof, maar tijden veranderen! Het meeste beendermeel vandaag de dag wordt zo uitgekookt dat de essentiële stoffen eruit verdwenen zijn. Voorjaarsbloeiende bollen hebben geen bemesting nodig voor hun eerste bloeiseizoen. Een gezonde Nederlandse bol heeft al het voedsel die het nodig heeft, om te groeien en bloeien, al bij zich. Bloembollen die in de grond worden gelaten voor meerjaren bloei zullen beter groeien door gedroogde oude stalmest of een speciale bollen meststof toe te voegen in het voorjaar of in de volgende herfst.

Wat wordt bedoeld met Bolmaat of Ziftmaat?
Elke bol of knol is een opslagorgaan, waarin voedingsstoffen worden bewaard voor het volgende jaar. Omdat het ene bolgewas grotere bloemen en meer gewas vormt dan het andere, zijn de opslag organen (bol of knol) ook verschillend van vorm.
Elk bolgewas heeft een minimale en een maximale bolmaat, die verhandeld mag worden. In vakjargon heet dit Ziftmaat. Deze maat wordt internationaal gebruikt om de prijs en kwaliteit per bolgewas te kunnen bepalen. Elke ziftmaat is ongeveer 1 cm. bolomvang. WorldonBulbs biedt alleen bollen en knollen aan van de beste kwaliteit en grootste bolmaat. Wij vermelden dit ook bij de omschrijving.

Ik heb gezien dat dezelfde soort bloembollen ergens anders goedkoper zijn. Hoe kan dat?
De prijs van de bloembollen hangt onder andere af van de maat van de bol (Bolmaat of Ziftmaat). Voor elke variëteit geldt hoe groter de bol, hoe mooier en groter de bloemen. Dus de grotere bollen hebben een hogere prijs. Voor mooie beplanting is het aan te raden om de beste kwaliteit bollen te planten omdat deze mooiere bloemen krijgen. WorldonBulbs biedt alleen de grootste maat boembollen aan.

In welk land worden dahlia’s geteeld?
Dahlia’s worden voornamelijk in Nederland geteeld. In de Bollenstreek en op de zandgrond zijn de meeste kwekerijen te vinden. Een ander gebied waar dahlia’s geteeld worden is de westkust van Frankrijk en Amerika.

Worden er werkelijk zoveel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt voor de bollenteelt?
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de bollenteelt is de laatste 10 jaar aanzienlijk verminderd. Door onderzoek en praktijkervaring is gebleken dat er veel minder middelen nodig zijn dan er voorheen aangenomen werd. Dit komt het milieu en de portemonnee van de kweker ten goede. Door een uitgebalanceerde toevoeging van meststoffen komt de bol niets tekort en spoelen er veel minder kwalijke stoffen uit naar het oppervlakte water. Waar voorheen preventief gespoten werd tegen o.a. schimmels worden nu naar noodzaak middelen toegediend. Veel kwekerijen stappen, waar mogelijk, over naar biologische middelen om ziekten en plagen te vermijden.

Waarom worden tulpen speciaal in Holland geteeld?
Tulpen werden eind 16e eeuw door Carolus Clusius in Nederland geïntroduceerd. Als snel bleek er veel interesse voor deze bollen te bestaan en begon men in de tuin rond het huis te experimenteren met telen. Omdat de vraag naar tulpen toenam werd het telen steeds professioneler aangepakt en bleek vooral de kuststrook van Nederland zeer gunstig te zijn. De zachte winters en koele zomers door de invloed van de zee, de goede waterhuishouding met een constant waterpijl, de specifieke grondsoort en het handelscentrum zijn sterke speerpunten. Onder de toenemende verstedeling van de oude teeltgebieden vindt er een verplaatsing van de teelt plaats. Nu zijn de belangrijkste teeltgebieden in het noorden van Nederland te vinden waar nog voldoende ruimte is. Dit verzekert de teelt in Nederland voor de toekomst.

Zijn er bollen die muizen en of ratten afschrikken?
Er zijn weinig bollen die muizen of ratten echt afschrikken. Er zijn wel bloembollen bekend die antistoffen produceren waar mollen en muizen een hekel aan hebben. Dit zijn voornamelijk de bollen die ook goed verwilderen zoals sneeuwklokje, boshyacint, narcis, keizerskroon en Allium.

Kan ik bollen ook tussen bomen en struiken planten?
Bloembollen die op dergelijke plekken aangeplant worden, moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden: zij moeten het verder zelf zien te redden tussen vaak machtige concurrenten. Daarnaast zijn het vooral de vroegst-bloeiende soorten die voor dit soort plekken interessant zijn: zij zijn goed zichtbaar tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel bestaande uit minstens zes soorten die elkaar in bloei opvolgen. Wanneer dit mengsel geplant wordt in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, kan gerekend worden op jarenlange, steeds uitbundiger wordende bloei.

Moet ik de oude bloemen van tulpen afsnijden?
Tulpen, die geplant zijn voor meerjarenbloei, kunnen beter gekopt worden nadat de bloem zijn schoonheid heeft getoond. Dit voorkomt het vormen van zaaddozen waarbij de energie in zaad in plaats van nieuwe bolletjes onder de grond wordt gestopt. Koppen is de term voor het afbreken van de bloemen van de stengel. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat de bloemblaadjes in de oksels van de bladen vallen waardoor Botrytis kan ontstaan.

Ik heb vorig jaar krokussen en narcissen in het gras geplant. Wanneer kan ik het beste mijn gras maaien?
Als regel voor het maaien van grasstroken met bloembollen wordt aangehouden dat daarmee gemiddeld 6 tot 8 weken na de bloeiperiode kan worden begonnen. Het gras met daarin geplante bloembollen kan pas na het afsterven van alle bovengrondse delen van de bollen worden gemaaid. Sommige bloembollen zoals Chionodoxa, Scilla en Eranthis, planten zich voort door middel van zaad. Het zaad moet dus voldoende gelegenheid krijgen om te rijpen.